Kako zadržati auto osiguranje bonus 50%?

Bonus zadržavate ako u prethodnom razdoblju niste imali prijavljenu i isplaćenu štetu po AO polici. Isto tako svoj bonus možete zaštiti tako što ćete ugovoriti dodatno pokriće tzv. zaštitu bonusa.